Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie a hipoteka

Podejmując zobowiązanie z zabezpieczeniem w postaci nieruchomości, początkujący przedsiębiorca często spotyka się z pojęciami „przewłaszczenie” oraz „hipoteka”. Czym różnią się te dwa rozwiązania i na które z nich warto się zdecydować?

Przewłaszczenie vs. hipoteka

Przewłaszczenie i hipoteka to dwa różne sposoby zabezpieczenia interesów wierzyciela w momencie podejmowania zobowiązania finansowego, obie te metody łączy jednak wymóg sporządzenia aktu notarialnego ze stosownym wpisem w księdze wieczystej. Podstawowa różnica między przewłaszczeniem na zabezpieczenie a hipoteką dotyczy sposobu zaspokojenia roszczeń wierzyciela w momencie problemów ze spłatą podjętego zobowiązania. W przypadku przewłaszczenia instytucja finansowa ma bowiem prawo oddać do odpłatnego użytku bądź sprzedać przewłaszczoną rzecz bez wszczynania sądowego postępowania egzekucyjnego. W praktyce przewłaszczenie funkcjonuje jako przeniesienie prawa własności naszej nieruchomości (np. na bank), wraz z zawarciem równoległej umowy o obowiązku przeniesienia prawa własności na pierwotnego właściciela z chwilą spłaty zaciągniętego długu. Tego typu rozwiązanie to spore uproszczenie procesu zaspokojenia wierzytelności dla instytucji finansowych, które chcą odzyskać swoje środki. Niestety ze względu na niedostateczne uregulowanie prawne, może okazać się krzywdzące dla konsumenta, np. w momencie opóźnień w spłacie zobowiązania.

 

Dużo bardziej przyjaznym dla konsumenta sposobem zabezpieczenia długu jest hipoteka. To rozwiązanie całkowicie uregulowane przepisami, w stosunku do którego nie powstają żadne nieścisłości. Hipoteka opiera się na obciążeniu długiem danej nieruchomości, niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem. Wierzyciel, którego wierzytelność zabezpieczona jest w taki sposób, może na drodze egzekucji z przedmiotu hipoteki domagać się zaspokojenia swoich roszczeń od jej obecnego właściciela. Hipoteka wygasa całkowicie w momencie spłaty zobowiązania.

Kredytowanie na polskim rynku finansowym

Większość instytucji, które działają na polskim rynku finansowym, wciąż preferuje przewłaszczenie jako poręczenie udzielanych zobowiązań. Tego typu rozwiązanie praktykują szczególnie banki, dla których przewłaszczenie jest świetnym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów. Niestety ten sposób może narazić dłużnika na duże problemy w momencie kłopotów ze spłatą podjętego kredytu czy pożyczki. To właśnie z tego powodu warto rozważyć podjęcie zobowiązania finansowego z zabezpieczeniem w postaci hipoteki. Takie rozwiązanie oferuje m.in. Monument Fund, która działa na polskim rynku pozabankowym. Ponadto, marka aktywnie wspiera akcje edukacyjne wśród polskiego społeczeństwa, które wyjaśniają różnice między zabezpieczeniem w postaci przewłaszczenia a hipoteką, która jest promowana przez Monument Fund właśnie ze względu na jej przyjazne dla konsumentów warunki.

Dodaj komentarz