Zadłużone przedsiębiorstwo – jak wyjść na prostą?

Małe i średnie firmy często borykają się z chwilowymi kłopotami finansowymi, które są wynikiem złego zarządzania czy opóźnień w spłacie zobowiązań przez kontrahentów. Utrata płynności finansowej szybko doprowadza do problemów w spłacie bieżących zobowiązań, a w konsekwencji do zadłużania.

Zadłużone przedsiębiorstwo – jak sobie poradzić?

Aby uporać się z zadłużeniem, należy przede wszystkim dojść do jego głównej przyczyny . Następnie należy tak pokierować działaniami firmy, aby dany problem został rozwiązany. Zadłużone przedsiębiorstwo można zrestrukturyzować samodzielnie bądź oddać w ręce profesjonalistów, czyli osób, które zawodowo zajmują się oddłużaniem firm. Fachowcy opracują korzystne wyjście z sytuacji, które pozwoli uporać się z przejściowymi kłopotami finansowymi i uratuje naszą firmę przed bankructwem.

Znajdź źródło finansowania

Niestety często przyczyna utraty płynności finansowej jest zupełnie niezależna od przedsiębiorcy. Mogą to być na przykład nieuregulowane przez kontrahentów faktury czy pojawienie się silnej konkurencji na rynku. Wówczas potrzebne jest dodatkowe źródło finansowania, które pomoże nam przetrwać okres oczekiwania na należne środki bądź pozwoli poczynić inwestycje, które pomogą naszej firmie wyprzedzić konkurencję. Dodatkowe źródło finansowanie pomoże przedsiębiorcy uporać się ze spłatą bieżących zobowiązań, np. zadłużenia w ZUS-ie czy Urzędzie Skarbowym. Spóźnienia w regulowaniu opłat w tych instytucjach mogą poskutkować ogłoszeniem bankructwa, co uniemożliwia dalsze prowadzenie biznesu i często oznacza wyrok śmierci dla firmy.

Podjęcie jednego zobowiązania finansowego, którym spłacimy wszystkich wierzycieli, pozwoli nam uniknąć tego niebezpieczeństwa. Wówczas do spłaty pozostanie już tylko kredyt, który posłużył do uregulowania zaległych płatności. Tego typu zobowiązania łatwo będzie spłacić ze środków pozyskanych dzięki bieżącym zyskom firmy.

Niestety uzyskanie kredytu bankowego lub dotacji unijnej wymaga czasu, którego brakuje przedsiębiorcom znajdującym się „pod kreską”. W takiej sytuacji warto sięgnąć po pozabankową pożyczkę dla firm, np. w firmie Monument Fund. W ten sposób możemy błyskawicznie uzyskać środki potrzebne na spłatę bieżących zobowiązań bądź sfinansowanie nowych inwestycji, które pozwolą naszej firmie stanąć na nogi.

Dodaj komentarz